10,981 Reputation

10 yesterday
10 Dec 5
10 Nov 27
10 Nov 14
10 Nov 6
10 Oct 26
10 Oct 25
35 Oct 11
10 Sep 29
10 Jul 30
0 Jun 18
10 Jun 17
25 Jun 16
30 May 27
-170 May 25
10 May 22
40 May 10
20 Apr 26
10 Apr 18
10 Mar 15
10 Feb 27
20 Jan 10
0 Jan 3
10 Dec 3 '18
45 Dec 1 '18
-10 Nov 29 '18
10 Nov 15 '18
20 Nov 7 '18
55 Nov 5 '18
10 Nov 4 '18